Raporty bieżące - 2016

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 51/2016 ITB Informacja nt. uchylenia postanowień w sprawie odrzucenia wniosków o otwarcie postępowań układowych w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego Emitenta oraz Spółki Zależnej ( 2016-12-02 14:11 ) - rb_51_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 50/2016 ITB Uzupełnienie rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku ( 2016-11-03 20:23 ) - rb_50_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 49/2016 ITB Informacja nt. zakończenia sprawy sądowej z kontrahentem ( 2016-10-28 11:53 ) - rb_49_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 48/2016 ITB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-10-25 10:39 ) - rb_48_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 47/2016 ITB Powołanie Prezesa Zarządu ( 2016-10-19 15:43 ) - rb_47_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 46/2016 ITB Zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( 2016-10-19 15:40 ) - rb_46_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2016 ITB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2016 r. ( 2016-10-19 15:35 ) - rb_45_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2016 ITB Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 października 2016 r. - załącznik ( 2016-10-19 15:35 ) - rb_45_2016_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 44/2016 ITB Informacja nt. zawieszenia obrotu akcjami INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-10-05 09:34 ) - rb_44_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/2016 ITB Informacja o utworzeniu odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów wpływających na wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku ( 2016-09-29 17:53 ) - rb_43_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 42/2016 ITB Odstąpienie przez kontrahenta od umowy o roboty budowlane zawartej ze spółką zależną od INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-09-28 18:09 ) - rb_42_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 41/2016 ITB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-09-28 15:46 ) - rb_41_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 40/2016 ITB Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-09-22 20:05 ) - rb_40_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 40/2016 ITB Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - załącznik ( 2016-09-22 20:05 ) - rb_40_2016_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 39/2016 ITB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 19 października 2016 roku ( 2016-09-22 20:00 ) - rb_39_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 38/2016 ITB Rezygnacja osób nadzorujących ( 2016-09-22 18:13 ) - rb_38_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37/2016 ITB Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Spółki ( 2016-09-22 18:03 ) - rb_37_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36/2016 ITB Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Spółki ( 2016-09-14 16:25 ) - rb_36_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2016 ITB odrzucenie wniosku o otwarcie postępowania układowego ( 2016-08-30 15:18 ) - rb_35_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/2016 ITB Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe za I półrocze 2016 rok ( 2016-08-26 15:26 ) - rb_34_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33/2016 ITB Aktualizacja informacji nt. postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej ( 2016-08-24 17:16 ) - rb_33_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32/2016 ITB Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych ( 2016-08-18 16:44 ) - rb_32_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31/2016: Załącznik do RB 31/2016 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - rb_31_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31/2016 ITB Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. ( 2016-08-18 15:30 ) - rb_31_2016_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30/2016 ITB Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 14 września 2016 roku ( 2016-08-18 15:24 ) - rb_30_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29/2016 ITB Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego. ( 2016-08-09 11:11 ) - rb_29_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28/2016 ITB Aktualizacja informacji nt. zawartych umów znaczących dotyczących sprzedaży nieruchomości ( 2016-07-29 17:40 ) - rb_28_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27/2016 ITB Przedłużenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ( 2016-07-27 15:24 ) - rb_27_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2016 ITB Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego ( 2016-07-22 15:14 ) - rb_26_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25/2016 ITB Ustanowienie hipoteki przymusowej na rzecz Banku BPS S.A. ( 2016-07-18 16:00 ) - rb_25_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2016 ITB Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( 2016-07-11 16:15 ) - rb_24_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23/2016: Przekazanie informacji opóźnionej na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej - rb_23_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22/2016: Otrzymanie nakazu zapłaty na rzecz Banku BPS S.A. - rb_22_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21/2016: Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie postępowania układowego w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego - rb_21_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20/2016: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. - rb_20_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19/2016: Informacja nt. decyzji Dominującego Akcjonariusza Interbud-Lublin S.A. w zakresie pozyskania inwestora. - rb_19_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18/2016: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. po przerwie w dniu 10 czerwca 2016 r. - rb_18_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18/2016: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. po przerwie w dniu 10 czerwca 2016 r. - załącznik - rb_18_2016_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17/2016: Zmiany w składzie Zarządu Emitenta - rb_17_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/2016: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta - rb_16_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15/2016: Otrzymanie nakazu zapłaty na rzecz Banku BPS S.A. - rb_15_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14/2016: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. do dnia 10 czerwca 2016 r oraz treść uchwał podjętych przed przerwą - rb_14_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14/2016: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. do dnia 10 czerwca 2016 r oraz treść uchwał podjętych przed przerwą - załącznik - rb_14_2016_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2016: Aktualizacja informacji nt. postępowań o ogłoszenie upadłości Emitenta oraz spółki zależnej - rb_13_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2016: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku - rb_12_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2016: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku - załącznik 1 - rb_12_2016_zalacznik_2_do_rb_12-2016_sprawozdanie_z_dzialalnosci_rady_nadzorczej_interbud-lublin.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2016: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku - załącznik 2 - rb_12_2016_zalacznik_1_do_raportu_biezacego_nr_12-2016_projekty_uchwal_na_zwza_w_dniu_06-06-2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11/2016: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. na dzień 6 czerwca 2016 roku - rb_11_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10/2016: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2015 rok - rb_10_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9/2016: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w spółce zależnej - rb_09_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8/2016: Wypowiedzenie przez Bank BPS S.A. umów kredytowych - rb_08_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7/2016: Złożenie przez kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta - rb_07_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6/2016: Wszczęcie postępowania zabezpieczającego z wniosku wierzyciela - rb_06_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5/2016: Harmonogram przekazywania raportów okresowych INTERBUD- LUBLIN S.A. w 2016 r. - rb_05_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4/2016: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - rb_04_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3/2016: Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane - rb_03_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2/2016: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie rozwiązania umów o roboty budowlane - rb_02_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1/2016: Otrzymanie nakazu zapłaty na rzecz kontrahenta - rb_01_2016.pdf

Dlaczego wybrać nas