Doświadczenie

Oprócz działalności deweloperskiej, w latach poprzednich świadczyliśmy usługi budowlane na zlecenia Inwestorów zewnętrznych. W całym okresie prowadzonej działalności, zarówno indywidualnie jak i we współpracy z innymi firmami budowlanymi zrealizowaliśmy wiele obiektów mieszkaniowych, użyteczności publicznej, obiektów handlowych, przemysłowych oraz inwestycji infrastrukturalnych.

Przedstawiamy ważniejsze inwestycje zrealizowane w ostatnich latach.

Dlaczego wybrać nas