2023

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2023 Zawarcie przez spółkę zależą od Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2023-12-14 14:42) - rb_29_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2023 Powołanie Zarządu na kolejna kadencję (2023-12-14 16:12) - rb_28_2023.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2023 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą (2023-12-08 15:40) - rb_27_2023.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2023 Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2023-12-08 15:33) - rb_26_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2023 Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. (2023-12-04 15:23) - rb_25_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2023 Informacja nt. rozwiązania porozumienia akcjonariuszy dotyczącego nabywania akcji Spółki. (2023-12-04 15:18) - rb_24_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2023 Informacja nt. wyceny zobowiązań objętych postępowaniem układowym (2023-11-27 16:01) - rb_23_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 17 listopada 2023 r. (2023-11-23 14:18) - rb_22_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2023 Korekta zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2023-11-23 14:04) - rb_21_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2023-11-17 17:41) - rb_20_2023.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2023 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2023-11-17 17:36) - rb_19_2023.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 17 listopada 2023 roku (2023-10-20 16:04) - rb_18_2023.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2023 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające (2023-10-11 21:16) - rb_17_2023.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2023 Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2023-10-11 21:03) - rb_16_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2023 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną oraz umowa przedwstępna na sprzedaż lokalu gruntowych (2023-10-06 17:58) - rb_15_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2023 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych (2023-10-03 15:48) - rb_14_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2023 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2023 r. (2023-09-19 14:43) - rb_13_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2023 Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2023-09-08 13:35) - rb_12_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2023 Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2023-09-07 10:27) - rb_11_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2023 Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie infrastruktury drogowej przy ul. Franczaka Lalka w Lublinie (2023-07-12 13:35) - rb_10_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. (2023-06-29 15:08) - rb_09_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2023-06-29 15:06) - rb_08_2023.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2023 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2023-06-29 15:04) - rb_07_2023.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2023 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku (2023-06-01 15:34 - rb_06_2023.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku (2023-06-01 12:28) - rb_05_2023.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2023 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2023 r. (2023-05-15 16:31) - rb_04_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2023 Zawarcie przez Emitenta umowy nabycia udziałów i umowy pożyczki (2023-03-31 12:22) - rb_03_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2023 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną (2023-03-28 17:26) - rb_02_2023.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2023 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2023 roku (2023-01-19 12:01) - rb_01_2023.pdf

Dlaczego wybrać nas