Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2024 roku

CZYNNOŚĆ

TERMIN

RAPORT ROCZNY
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok


17 kwietnia 2024

RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-wsze półrocze 2024 roku


30 września 2024

RAPORT KWARTALNY

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

 

29 maja 2024

29 listopada 2024

 

Dlaczego wybrać nas