• Osiedle Botanik 4 - Lublin, ul. Kasztelańska

  • Osiedle Botanik 4 - IV kwartał 2018r.

  • Nowy Felin - Lublin, ul. Urbanowicza

Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku

CZYNNOŚĆ

TERMIN

RAPORT ROCZNY
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok


30 kwietnia 2018

RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2018 roku


1 października 2018

RAPORT KWARTALNY

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

 

30 maja 2018

29 listopada 2018

 

Dlaczego wybrać nas