Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku

CZYNNOŚĆ

TERMIN

RAPORT ROCZNY
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok


30 kwietnia 2020

RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-sze półrocze 2020 roku


30 września 2020

RAPORT KWARTALNY

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku

 

29 maja 2020

30 listopada 2020

Dlaczego wybrać nas