Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2023 roku

CZYNNOŚĆ

TERMIN

RAPORT ROCZNY
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 rok


31 marca 2023

RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-wsze półrocze 2023 roku


2 października 2023

RAPORT KWARTALNY

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

 

30 maja 2023

29 listopada 2023

Dlaczego wybrać nas