Kalendarium

Daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2021 roku

CZYNNOŚĆ

TERMIN

RAPORT ROCZNY
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok


31 marca 2022

RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I-wsze półrocze 2022 roku


30 września 2022

RAPORT KWARTALNY

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

 

27 maja 2022

29 listopada 2022

Dlaczego wybrać nas