Ład korporacyjny

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych

Spółka w chwili obecnej nie posiada  sformułowanej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych gdyż decyzje w tej kwestii podejmuje Rada Nadzorcza. Spółka jednak nie wyklucza, że zasada będzie stosowana w przyszłości

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat

Zgodnie z wymogiem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a) w Rozdziale II.
„Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych” Spółka informuje, iż w okresie ostatnich dwóch lat:

  • W skład Rady Nadzorczej Interbud-Lublin S.A. wchodziła jedna kobieta - pozostałe osoby nadzorujące stanowili mężczyźni,
  • Zarząd Interbud-Lublin S.A. składał się wyłącznie z mężczyzn.

Dlaczego wybrać nas