• Osiedle Botanik 4 - Lublin, ul. Kasztelańska

  • Osiedle Botanik 4 - IV kwartał 2018r.

  • Nowy Felin - Lublin, ul. Urbanowicza

Struktura akcjonariatu

 Posiadacz akcjiRodzaj akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Michał Obrębski imienne uprzywilejowane co do głosu 1.684.700 24,01% 3.369.400 29,22%
Witold Matacz imienne uprzywilejowane co do głosu 1.103.600 15,73% 2.207.200 19,14%
na okaziciela 160.406 2,29% 160.406 1,39%
razem 1.264.006 18,02% 2.367.606 20,53%
Tomasz Grodzki * imienne uprzywilejowane co do głosu 863.050 12,30% 1.726.100 14,97%
na okaziciela 33.000 0,47% 33.000 0,29%
razem 896.050 12,77% 1.759.100 15,26%
Sylwester Bogacki * imienne uprzywilejowane co do głosu 863.050 12,30% 1.726.100 14,97%
Pozostali na okaziciela 2.308.194 32,90% 2.308.194 20,02%
Razem - 7.016.000 100% 11.530.400 100%

* Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę  w dniu 22 grudnia 2017 r. (raport bieżący nr 42/2017), Pan Tomasz Grodzki i Pan Sylwester Bogacki poinformowali o łączącym ich ustnym porozumieniu dotyczącym nabywania akcji spółki publicznej, w konsekwencji czego ich łączny udział w ogólnej liczbie głosów w INTERBUD-LUBLIN S.A. wynosi 30,23%.

 

Dlaczego wybrać nas