Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


2023


 

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. DOKUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UCHWAŁ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU


2022


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU


2022


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. DOKUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UCHWAŁ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU


2021


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. DOKUMENTY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UCHWAŁ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU


2020


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 2019

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

POLITYKA WYNAGRODZEŃ


2019


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 2018

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

V. DOKUMENTACJA, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU W DNIU 12.06.2019


2018


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU


2018


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU


2017


I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

II. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA

III. PROJEKTY UCHWAŁ

IV. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU

Dlaczego wybrać nas