Wyniki finansowe

 2010201120122013201420152016201720182019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 105 629,8 123 209,0 134 163,0 151 462,9 96 730,6 49 147,55 4 304,87 2 372,97 19 320,49 28 714,52
Zysk (strata) ze sprzedaży 17 753,8 20 533,2 11 687,1 1 846,9 -11 905,5 11 903,38 2 337,03 2 322,04 5 596,95 7 569,83
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 955,5 13 560,7 3 512,2 -8 885,9 -19 974,8 13 519,73 -23 874,17 -583,29 -701,69 8 139,05
Zysk (strata) brutto 12 956,9 9 615,4 -1 829,2 -14 590,6 -24 885,1 9 384,21 -28 415,55 -3 911,54 -7 446,06 3 723,58
Zysk (strata) netto 10 494,2 7 545,3 -1 735,3 -14 116,2 -23 758,8 7 638,09 -28 565,60 -3 803,01 -8 280,50 3 686,88

* wszystkie kwoty podane są w tys. zł.
* od 2015 r. przychody netto ze sprzedaży  z działalności kontynuowanej

Dlaczego wybrać nas