Wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa Interbud-Lublin 2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 105 629,80 123 209,00 134 163,00 151 462,90 96 730,60 49 147,55 4 304,87 2 372,97 19 320,49 28 714,52 2 368,04 23 018,75 48 678,71
Zysk (strata) ze sprzedaży 17 753,80 20 533,20 11 687,10 1 846,90 -11 905,50 11 903,38 2 337,03 2 322,04 5 596,95 7 569,83 466,98 3 988,20 9 830,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 955,50 13 560,70 3 512,20 -8 885,90 -19 974,80 13 519,73 -23 874,17 -583,29 -701,69 8 139,05 -2 319,45 2 906,92 4 717,30
Zysk (strata) brutto 12 956,90 9 615,40 -1 829,20 -14 590,60 -24 885,10 9 384,21 -28 415,55 -3 911,54 -7 446,06 3 723,58 -1 666,89 2 504,06 6 447,60
Zysk (strata) netto 10 494,20 7 545,30 -1 735,30 -14 116,20 -23 758,80 7 638,09 -28 565,60 -3 803,01 -8 280,50 3 686,88 -1 831,79 3 359,98 5 307,83

* wszystkie kwoty podane są w tys. zł.
* od 2015 r. przychody netto ze sprzedaży  z działalności kontynuowanej

Dlaczego wybrać nas