Raporty bieżące - 2018

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 47 2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-12-27 20:44) - rb_47_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 46 2018 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokali usługowych (2018-12-21 19:17) - rb_46_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 45 2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2018-12-19 16:14) - rb_45_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 44 2018 Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2018-12-12 13:16) - rb_44_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 43 2018 Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. usługowych (2018-12-05 15:15) - rb_43_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 42 2018 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2018-11-30 19:31) - rb_42_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 41 2018 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokali usługowych (2018-11-27 20:25) - rb_41_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 40 2018 Rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-11-07 15:21) - rb_40_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 39 2018 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2018-11-06 13:23) - rb_39_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 38 2018 Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2018-11-05 17:34) - rb_38_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37 2018 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2018-10-31 19:52) - rb_37_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 2018 Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2018-10-31 19:23) - rb_36_2018.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 35 2018 Program naprawczy związany z zakwalifikowaniem akcji Spółki do Listy Alertów (2018-10-12 14:32) - rb_35_2018.7z
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34 2018 Aktualizacja informacji nt. postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej (2018-10-11 15:54) - rb_34_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33 2018 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-08-28 15:57) - rb_33_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2018 Informacja nt. ujęcia w sprawozdaniach za I półrocze 2018 roku jednorazowych kosztów dotyczących zobowiązań (2018-08-28 15:46) - rb_32_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31 2018 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku (2018-08-27 19:43) - rb_31_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 21 sierpnia 2018 r. (2018-08-24 12:32) - rb_30_2018.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (2018-08-21 15:12) - rb_29_2018.7z
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2018 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (2018-07-25 18:08) - rb_28_2018.7z
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji na dzień 21 sierpnia 2018 roku (2018-07-25 17:58) - rb_27_2018.7z
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2018 Informacje nt. działań w obszarze restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej Emitenta (2018-07-24 14:51) - rb_26_2018.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2018 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie (2018-07-19 19:33) - rb_25_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2018 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2018-06-30 15:20) - rb_24_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 19 czerwca 2018 r. (2018-06-21 13:29) - rb_23_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2018 Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych (2018-06-20 16:38) - rb_22_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2018-06-19 21:25) - rb_21_2018.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji w dniu 19 czerwca 2018 r. (2018-06-19 18:38) - rb_20_2018.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2018 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie (2018-06-14 15:529) - rb_19_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2018 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Jana Pawła II oraz Al. Kraśnickiej w Lublinie (2018-06-13 17:59) - rb_18_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2018 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnych umów zbycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-06-11 15:08) - rb_17_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (2018-05-23 14:57) - rb_16_2018.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji – załącznik (2018-05-23 14:57) - rb_16_2018_zalacznik_23052018.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku (2018-05-23 14:46) - rb_15_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 19 czerwca 2018 roku – załącznik (2018-05-23 14:46) - rb_15_2018_zalacznik_do_rb_15_2018_2018-06-19..pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2018 Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w spółce zależnej (2018-05-11 18:08) - rb_14_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2018 Zawarcie umów sprzedaży trzech nieruchomości w Kraśniku (2018-04-27 16:29) - rb_13_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2018 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2017 (2018-04-26 14:59) - rb_12_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2018-04-18 22:47) - rb_11_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnych umów zbycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-03-29 18:01) - rb_10_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2018-03-27 19:33) - rb_09_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 Aktualizacja informacji nt. ogłoszenia upadłości spółki zależnej (2018-03-16 15:06) - rb_08_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 Aktualizacja informacji nt. ogłoszenia upadłości spółki zależnej (2018-03-14 14:44) - rb_07_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie (2018-03-05 14:44) - rb_06_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2018 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2018-02-28 16:15) - rb_05_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2018 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-02-28 16:12) - rb_04_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2018 Informacja nt. wyroku w sprawie sądowej z kontrahentem (2018-02-05 14:14) - rb_03_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2018 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnych umów zbycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2018-01-26 17:26) - rb_02_2018.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2018 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2018 roku (2018-01-16 15:24) - rb_01_2018.pdf

Dlaczego wybrać nas