2019

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego (2019-12-18 g. 14:59) - rb_35_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych wraz z miejscami postojowymi (2019-12-13 g. 14:44) - rb_34_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33 2019 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2019-12-11 g. 14:54) - rb_33_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży dwóch lokali usługowych oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch innych lokali usługowych (2019-11-28 g. 15:33) - rb_32_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego (2019-11-26 g. 17:51) - rb_31_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2019 Zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny (2019-11-14 g. 13:51) - rb_30_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego (2019-10-29 g. 17:38) - rb_29_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2019 Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu (2019-10-11 g. 15:30) - rb_28_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2019 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych (2019-10-08 g. 15:52) - rb_27_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2019 Informacja nt. wyników głosowania nad układem (2019-10-02 g. 16:04) - rb_26_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego oraz aneksowanie przedwstępnej umowy sprzedaży innego lokalu usługowego (2019-09-30 g. 19:07) - rb_25_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2019 Zawarcie z Bankiem BPS poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności (2019-09-18 g. 20:04) - rb_24_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2019 Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2019-09-17 g. 17:10) - rb_23_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2019 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2019-09-04 g. 19:33) - rb_22_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych (2019-08-30 g. 17:23) - rb_21_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2019 Aktualizacja informacji nt. propozycji układowych (2019-08-12 g. 20:06) - rb_20_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2019 Aktualizacja informacji nt. postanowienia Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (2019-08-08 g. 15:49) - rb_19_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2019 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego (2019-07-31 g. 18:43) - rb_18_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2019 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2019-07-02 15:52) - rb_17_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2019 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych (2019-06-26 15:57) - rb_16_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2019 Informacja nt. wyroku sądowego w sprawie z powództwa Kontrahenta (2019-06-24 17:36) - rb_15_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 12.06.2019 r. (2019-06-17 10:37) - rb_14_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2019 Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję (2019-06-12 19:53) - rb_13_2019[1].pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2019 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2019-06-12 15:59) - rb_12_2019.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2019 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie (2019-06-06 14:03) - rb_11_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2019 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokali usługowych (2019-05-31 14:45 ) - rb_10_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2019 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2019-05-30 15:38 ) - rb_09_2019.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2019 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w restrukturyzacji (2019-05-16 15:29 ) - rb_08_2019.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 12 czerwca 2019 roku (2019-05-16 15:16 ) - rb_07_2019.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2019 Zawarcie umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie (2019-04-16 16:40) - rb_06_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2018 (2019-04-09 18:12) - rb_05_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2019 Postanowienie Sądu w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia glosowania nad układem (2019-03-27 17:41) - rb_04_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2019 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych w Lublinie (2019-03-25 18:49) - rb_03_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2019 Informacja nt. objęcia należności Banku BPS w postępowaniu układowym (2019-02-21 17:58) - rb_02_2019.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji w 2019 roku (2019-01-04 14:54) - rb_01_2019.pdf

Dlaczego wybrać nas