2020

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2020-12-11 16:08) - rb_37_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 2020 Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (2020-12-11 10:16) - rb_36_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35 2020 Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (2020-10-29 13:56) - rb_35_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34 2020 Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (2020-10-12 15:01) - rb_34_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy na komercjalizację Węglin Parku (2020-10-05 16:32) - rb_33_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie(2020-09-25 13:32) - rb_32_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31 2020 Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (2020-09-24 15:14) - rb_31_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2020 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 r. (2020-09-21 14:36) - rb_30_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2020 Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane (2020-09-18 15:35) - rb_29_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2020 Aneks do poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS (2020-09-17 19:48) - rb_28_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2020 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie (2020-09-17 15:52) - rb_27_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2020 Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce (2020-09-04 11:56) - rb_26_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2020 Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych (2020-09-03 16:00) - rb_25_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2020 Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane (2020-08-20 13:40) - rb_24_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2020 Aktualizacja nt. zawartej umowy o roboty budowlane (2020-07-31 18:40) - rb_23_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2020 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (2020-07-30 13:41) - rb_22_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r. (2020-06-25 13:53) - rb_21_2020.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2020 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2020-06-25 13:47) - rb_20_2020.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2020 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej (2020-06-18 15:59) - rb_19_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego (2020-06-15 18:35) - rb_18_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2020 Zawarcie przez Emitenta umów sprzedaży nieruchomości gruntowych (2020-06-10 15:45) - rb_17_2020.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2020 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku (2020-05-29 g. 19:10) - rb_16_2020.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 25 czerwca 2020 roku (2020-05-29 g. 18:31) - rb_15_2020.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2020 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2020-05-07 g. 17:56) - rb_14_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2020 Sprzedaż akcji spółki zależnej (2020-05-05 g. 17:41) - rb_13_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2020 Powołanie Zarządu na kolejna kadencję (2020-04-24 g. 19:31) - rb_12_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2020 Zawarcie przez Emitenta umowy na opracowanie koncepcji nowej inwestycji w Lublinie (2020-03-13 g. 19:23) - rb_11_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2020 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane (2020-03-10 g. 17:47) - rb_10_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2020 Zawarcie umowy nabycia udziału nieruchomości gruntowej w Lublinie (2020-03-03 g. 19:28) - rb_09_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2020 Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (26-02-2020 g.16:15) - rb_08_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane (2020-02-25 g. 17:45) - rb_07_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2020 Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny (2020-02-20 g. 19:47) - rb_06_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umów sprzedaży dwóch lokali usługowych (2020-02-19 g. 13:17) - rb_05_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2020 Zawarcie przez spółkę zależną umów sprzedaży dwóch lokali usługowych (2020-02-14 g. 15:36) - rb_04_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2020 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2020-01-20 g. 14:47) - rb_03_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2020 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w restrukturyzacji w 2020 roku (2020-01-15 g. 15:59) - rb_02_2020.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2020 Aktualizacja informacji nt. zatwierdzenia układu przez sąd restrukturyzacyjny (2020-01-14 g. 14:57) - rb_01_2020.pdf

Dlaczego wybrać nas