2022

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2022 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2022-12-29 19:09) - rb_30_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2022 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej (2022-12-29 19:00) - rb_29_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2022 Zawarcie przez spółkę zależną umowy zamiany nieruchomości gruntowych z Gminą Lublin (2022-11-30 17:03 - rb_28_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2022 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną (2022-11-08 17:57) - rb_27_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2022 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2022 r. (2022-09-16 14:49) - rb_26_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2022 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych (2022-08-18 15:22) - rb_25_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2022 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną (2022-07-28 15:08) - rb_24_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 14 lipca 2022 r. (2022-07-14 14:38) - rb_23_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2022 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki (2022-07-14 14:33) - rb_22_2022.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2022 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2022-07-14 14:27) - rb_21_2022.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 14 lipca 2022 roku (2022-06-17 12:11) - rb_20_2022.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 09 czerwca 2022 r. (2022-06-10 11:10) - rb_19_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2022 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (2022-06-09 14:57) - rb_18_2022.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2022 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2022-06-09 13:35) - rb_17_2022.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2022 Aktualizacja informacji nt. wygrania licytacji nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie (2022-05-23 12:13) - rb_16_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2022 Rozszerzenie na żądanie Akcjonariusza porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 roku (2022-05-19 15:51) - rb_15_2022.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku (2022-05-13 22:34) - rb_14_2022.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2022 Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2022-04-28 14:45) - rb_13_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2022 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2022-04-25 15:06) - rb_12_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2022 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej (2022-04-06 16:05) - rb_11_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2022 Informacja dokonania odpisu aktualizującego w spółce zależnej (2022-03-29 16:27) - rb_10_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2022 Informacja nt. wygrania licytacji nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie (2022-03-25 15:32) - rb_09_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2022 Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2022-03-04 15:57) - rb_08_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2022 Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS – umowa zwolnienia z długu (2022-03-01 18:18) - rb_07_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2022 Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości gruntowych (2022-02-18 17:55) - rb_06_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2022 Aktualizacja informacji nt. przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2022-02-01 18:10) - rb_05_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2022 Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2022-01-21 14:59) - rb_04_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2022 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2022 roku (2022-01-21 14:55) - rb_03_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2022 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży nieruchomości (2022-01-18 23:10) - rb_02_2022.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2022 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane związane z inwestycją parku handlowego Węglin Retail Park (2022-01-10 19:08) - rb_01_2022.pdf

Dlaczego wybrać nas