Raporty bieżące - 2017

 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 45 2017 Informacja nt. nabycia akcji Spółki przez osoby zarządzające – sprostowanie (2017-12-27 15:19) - rb_45_2017_-_informacja_nt._nabycia_akcji_spolki_przez_osoby_zarzadzajace_-_sprostowanie.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 44 2017 Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2017-12-27 14:24) - rb_44_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 43 2017 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające (2017-12-22 19:58) - rb_43_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 42 2017 Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów (2017-12-22 19:54) - rb_42_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 41 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2017-12-22 19:49) - rb_41_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 40 2017 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy o roboty budowlane (2017-12-15 18:28) - rb_40_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 39 2017 Wyrażenie przez Radę Wierzycieli zgody na zbycie nieruchomości posiadanych przez Emitenta (2017-12-15 18:22) - rb_39_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 38 2017 Odstąpienie od przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2017-12-01 15:32 ) - rb_38_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Kraśniku (2017-11-24 18:32 ) - rb_37_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 2017 Zawarcie przedwstępnych umów zbycia nieruchomości gruntowych w Lublinie ( 2017-11-20 19:50 ) - rb_36_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2017-10-12 17:35) - rb_35_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34 2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego ( 2017-09-29 21:46) - rb_34_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33 2017 Informacja nt. ustanowienia Rady Wierzycieli ( 2017-09-29 18:57 ) - rb_33_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2017 Informacja nt. uzupełnienia zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów ( 2017-09-20 18:34) - rb_32_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31 2017 Informacja nt. uzupełnienia zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów ( 2017-09-18 15:57) - rb_31_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane ( 2017-08-25 15:36 ) - rb_30_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2017 Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowej w Lublinie (2017-08-18 14:06 ) - rb_29_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2017 Informacja nt. statusu realizacji działań w obszarze restrukturyzacji Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN (2017-08-04 14:18 ) - rb_28_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2017 Zawarcie przez spółkę zależną umowy pożyczki na finansowanie projektu deweloperskiego (2017-08-03 12:51) - rb_27_2017.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2017 24.07.2017 - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające ( 2017-07-24 20:56 ) - rb_26_2017.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2017 24.07.2017 - Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów ( 2017-07-24 20:45 ) - rb_25_2017.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2017 18.07.2017 - Uzupełnienie sprawozdań finansowych Interbud-Lublin S.A. za 2016 rok ( 2017-07-18 14:29 ) - rb_24_2017.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2017 30.06.2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2017 r ( 2017-06-30 15:45 ) - rb_23_2017.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2017 29.06.2017 – Inf. nt. sprostowania Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za 2016 rok ( 2017-06-29 19:27 ) - rb_22_2017.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2017 29.06.2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 29 czerwca 2017 r ( 2017-06-29 19:10 ) - rb_21_2017.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2017 22.06.2017 - Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane ( 2017-06-22 14:59 ) - rb_20_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( 2017-06-20 18:55 ) - rb_19_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2017 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające ( 2017-06-09 12:54 ) - rb_18_2017.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2017 Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osoby zarządzające ( 2017-06-09 12:54 ) - załączniki - rb_18_2017_-_informacje_otrzymane_w_trybie_art._19_mar_2017-06-09.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2017 Informacja nt. przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce2017-06-06 18:03 ) - rb_17_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A.( 2017-06-02 19:16 ) - rb_16_2017.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - załączniki ( 2017-06-02 19:16 ) - rb_16_2017_-_02.06.2017.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku ( 2017-06-02 19:07 ) - rb_15_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku - załącznik ( 2017-06-02 19:07 ) - rb_15_2017_-_zalacznik_int.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2017 Aktualizacja informacji nt. zawartych umów znaczących dotyczących sprzedaży nieruchomości ( 2017-06-02 16:36 ) - rb_14_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2017 ITB Korekta wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2017 r. przeliczonych na EUR ( 2017-05-31 15:29 ) - rb_13_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2017 ITB Informacja nt. przekroczenia progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ( 2017-05-08 16:23 ) - rb_12_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2017 ITB Informacja nt. zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów ( 2017-05-08 16:15 ) - rb_11_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2017 ITB Aktualizacja informacji nt. decyzji Dominującego Akcjonariusza Interbud-Lublin S.A. w zakresie pozyskania inwestora ( 2017-05-05 15:35 ) - rb_10_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2020 ITB Informacja nt. wstępnych wyników skonsolidowanych za 2016 r. ( 2017-04-30 16:42 ) - rb_09_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2023 ITB Złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego ( 2017-04-20 23:32 ) - rb_08_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2023 ITB Złożenie w sądzie planu restrukturyzacyjnego - załącznik ( 2017-04-20 23:32 ) - rb_08_2017_zalacznik.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2024 ITB Informacja nt. wstępnych wyników jednostkowych za 2016 r. ( 2017-04-20 23:13 ) - rb_07_2017_wstepne_wyniki_spolki_za_2016.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2017 ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy o roboty budowlane ( 2017-02-23 16:45 ) - rb_06_2017_zawarcie_przez_spolke_zalezna_umowy_o_roboty_budowlane.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2017 ITB Zmiany osobowe w składzie organów Spółki ( 2017-02-22 17:37 ) - rb_05_2017_zmiany_osobowe_w_skladzie_organow_spolki.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2017 ITB Uzupełnienie raportu bieżącego nr 1/2017 ( 2017-02-17 16:36 ) - rb_04_2017_uzupelnienie_raportu_biezacego_nr_1_2017.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2017 ITB Decyzja sądu o otwarciu postępowania układowego Emitenta w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego ( 2017-02-13 15:52 ) - rb_03_2017_decyzja_sadu_o_otwarciu_postepowania_ukladowego_emitenta_w_ramach_przepisow_prawa_restrukturyzacyjnego.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2017 k ITB terminy przekazywania raportów w 2017 roku - korekta ( 2017-01-26 13:13 ) - rb_02_2017_k_harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_interbud-lublin_s.a._w_2017_roku_-_uzupelnienie.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2017 k ITB Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2017 roku ( 2017-01-26 12:48 ) - rb_02_2017_harmonogram_przekazywania_raportow_okresowych_interbud_-_lublin_s.a._w_2017_roku.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2017 ITB Aktualizacja informacji nt. wniosku o otwarcie postępowania układowego w ramach przepisów prawa restrukturyzacyjnego Spółki Zależnej ( 2017-01-25 14:46 ) - rb_01_2017_aktualizacja_informacji_nt._wniosku_o_otwarcie_postepowania_ukladowego_w_ramach_przepisow_prawa_restrukturyzacyjnego_spolki_zaleznej.pdf

Dlaczego wybrać nas