2021

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 38 2021 Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2021-12-30 23:01) - rb_38_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-12-17 15:36) - rb_37_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36 2021 Aktualizacja nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej (2021-12-09 15:52) - rb_36_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35 2021 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy pożyczki (2021-11-30 16:12) - rb_35_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34 2021 Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-11-25 20:01) - rb_34_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33 2021 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2021 r. (2021-11-23 17:08) - rb_33_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2021 K Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie - sprostowanie (2021-11-19 13:51) - rb_32k_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32 2021 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2021-11-19 13:51) - rb_32_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-11-18 15:32) - rb_31_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30 2021 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2021-11-10 20:04) - rb_30_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29 2021 Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2021-11-08 13:14) - rb_29_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28 2021 Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-10-29 16:03) - rb_28_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-10-14 16:37) - rb_27_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26 2021 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2021 r. (2021-09-20 14:55) - rb_26_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej (2021-09-16 16:15) - rb_25_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24 2021 Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie (2021-09-13 15:52) - rb_24_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23 2021 Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2021-08-31 13:08) - rb_23_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22 2021 Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-08-20 14:14) - rb_22_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej. (2021-07-30 14:36) - rb_21_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20 2021 Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie. (2021-07-21 17:22) - rb_20_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19 2021 Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie. (2021-07-07 17:14) - rb_19_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18 2021 Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS (2021-06-29 20:16) - rb_18_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17 2021 Zawarcie przez spółkę zależną umowy na wykonanie częściowej infrastruktury drogowej przy ul. Jana Pawła II w Lublinie (2021-06-22 16:28) - rb_17_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16 2021 Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie (2021-06-21 15:46) - rb_16_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15 2021 Aktualizacja nt. zawarcia przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej (2021-06-18 18:41) - rb_15_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14 2021 Aktualizacja nt. zawarcia przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-06-18 18:33) - rb_14_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13 2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 08 czerwca 2021 r. (2021-06-11 15:42) - rb_13_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12 2021 Aktualizacja informacji nt. umów sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-06-08 16:03) - rb_12_2021.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 11 2021 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2021-06-08 15:04) - rb_11_2021.7z
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 10 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych (2021-06-02 15:01) - rb_10_2021.pdf
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 9 2021 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. (2021-05-20 15:36) - rb_09_2021.zip
 • ico_zip RAPORT BIEŻĄCY Nr 8 2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 8 czerwca 2021 roku (2021-05-12 16:59) - rb_08_2021.zip
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 7 2021 Zawarcie przez spółkę zależną umowy sprzedaży lokalu usługowego (2021-05-07 15:58) - rb_07_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 6 2021 Zawarcie przez spółkę zależną umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie (2021-05-05 16:11) - rb_06_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 5 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie (2021-03-09 13:19) - rb_05_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 4 2021 Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Lublinie (2021-02-17 16:24) - rb_04_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 3 2021 Zmiana adresu siedziby Spółki (2021-02-10 16:13) - rb_03_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 2 2021 Informacja nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie (2021-01-21 18:42) - rb_02_2021.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 1 2021 Harmonogram przekazywania raportów okresowych Interbud-Lublin S.A. w 2021 roku (2021-01-14 15:16) - rb_01_2021.pdf

Dlaczego wybrać nas